top of page

Medisch Huis Opwijk

Onze praktijk telt 5 huisartsen en een (of meer) huisarts-in-opleiding (HAIO). 

​​Aanmelding

Wenst u nieuwe patiënt te worden, kan dit enkel na overleg en persoonlijk contact met één van onze artsen. 

Raadplegingen

Alle artsen werken op afspraak. Er kan telefonisch of online een afspraak gemaakt worden. Wanneer u online geen afspraak meer kan vinden, kan er steeds gebeld worden naar het secretariaat om een afspraak te maken.
Bij voorkeur vragen wij om in de voormiddag het secretariaat te contacteren om een afspraak te regelen. Zo kan het aantal telefoons voor de artsen tot een minimum beperkt worden. 
Voor dringende zaken kan u natuurlijk steeds contact opnemen met uw arts.
Wanneer u een afspraak nodig heeft voor meer dan één persoon, boekt u dan ook meer dan één afspraak in. 
Bent u verhinderd of kan u niet tijdig op uw afspraak aanwezig zijn, vragen wij u om uw huisarts tijdig te contacteren.

Voor Dr. Genbrugge dient u telefonisch afspraken te maken. 

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich niet of zeer moeilijk kunnen verplaatsen. Deze worden best ook voor 10u aangevraagd. Indien mogelijk vragen wij om zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. Uw arts heeft hier meer mogelijkheden om u te onderzoeken en is de wachttijd tot een minimum beperkt. 

bottom of page